standard-title Tax Accounting

Tax Accounting

Tax Accounting

Tax accounting kan het best worden omschreven als het het op juiste wijze verwerken van de belastingpositie in de jaarrekening van de onderneming. COTACS geeft hierover niet alleen adviezen, maar brengt voor u de belastingpositie in kaart en analyseert deze. Daarnaast is de documentatie die de accountant nodig heeft om de jaarrekening op dit terrein uiteindelijk van een goedkeurende verklaring te kunnen voorzien belangrijk. Hierbij is de beheersing van risico’s (voorzieningen) van groot belang voor de onderneming. COTACS kan dit voor u verzorgen, maar kan ook een review op de door u zelf gemaakte documentatie doen.

Tax accounting Cotacs