BELASTINGAANGIFTEN

Uiteraard kan Cotacs u ook assisteren met andere werkzaamheden. Voor meer informatie bekijk dan de diensten van Cotacs.

Aangiftepraktijk (BECON)
De compliance werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het opstellen van belastingaangiften. Ook kan COTACS u helpen bij o.a. de registratie bij de Belastingdienst, het aanvragen van fiscale eenheden en het indienen van schattingsformulieren. Bekijk belastingaangiften voor meer informatie.

De aangifte vennootschapsbelasting
Op basis van de door u aangeleverde (commerciële) balansen en resultatenrekeningen stelt COTACS de aangifte vennootschapsbelasting op. COTACS geeft u een duidelijk overzicht van de – eventuele – verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingen en resultaten.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting
Een bijzondere aangifte betreft de aangifte vennootschapsbelasting van een fiscale eenheid. Door de consolidatie van balansen en resultaten van meerdere vennootschappen vraagt het opstellen van de aangifte van de fiscale eenheid extra aandacht en de nodige ervaring. COTACS is zeer ervaren met het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting van – grote – fiscale eenheden.

BELASTINGADVIES

In het contact met de Belastingdienst kan COTACS u terzijde zijn. Denk daarbij niet alleen aan verzoeken en aanvragen van formele beschikkingen, maar ook aan (voor)overleg met de Belastingdienst. Door de ervaring bij zowel de Belastingdienst als de grote advieskantoren kan COTACS u goed terzijde staan tijdens het boekenonderzoek zelf, maar ook bij het onderhandelen over compromissen of het indienen van bezwaar- en/of beroepschriften.

TAX ACCOUNTING

Tax accounting kan het best worden omschreven als het het op juiste wijze verwerken van de belastingpositie in de jaarrekening van de onderneming. COTACS geeft hierover niet alleen adviezen, maar brengt voor u de belastingpositie in kaart en analyseert deze. Daarnaast is de documentatie die de accountant nodig heeft om de jaarrekening op dit terrein uiteindelijk van een goedkeurende verklaring te kunnen voorzien belangrijk. Hierbij is de beheersing van risico’s (voorzieningen) van groot belang voor de onderneming. COTACS kan dit voor u verzorgen, maar kan ook een review op de door u zelf gemaakte documentatie doen.

Onze diensten

COTACS is gespecialiseerd in compliance werkzaamheden op het gebied van de vennootschapsbelasting. COTACS richt zich daarbij op de verplichtingen die de Nederlandse Wet op de Vennootschapsbelasting en de daaraan gerelateerde formele (wettelijke) verplichtingen met zich meebrengen. COTACS heeft de nodige ervaring met internationale structuren en kan u ook daarbij bijstaan.

Uw browser ondersteunt niet de HTML5 canvas tag.
Belastingaangiften
Uw browser ondersteunt niet de HTML5 canvas tag.
Tax Accounting
Uw browser ondersteunt niet de HTML5 canvas tag.
Tax Assurance
Uw browser ondersteunt niet de HTML5 canvas tag.
Belastingadvies
Uw browser ondersteunt niet de HTML5 canvas tag.
Boekenonderzoek
Uw browser ondersteunt niet de HTML5 canvas tag.
Procederen

Vrijblijvend gesprek

Wilt u meer weten over de diensten van COTACS bekijk dan onze diensten of neem contact met ons op.

Wij staan open voor een – vrijblijvend – gesprek over wat COTACS voor u kan betekenen.

Burgmeester D.Kooimanweg 31
1444 BA Purmerend
Tel: +31(0)6 23979205
E-mail: info@cotacs.nl