standard-title Belastingaangiften

Belastingaangiften

De werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het opstellen van belastingaangiften. Alle met het doen van aangifte gerelateerde activiteiten kan COTACS voor u doen.

Werkzaamheden

  • Aangiftepraktijk
  • De aangifte vennootschapsbelasting
  • Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Uiteraard kan Cotacs u ook assisteren met andere werkzaamheden. Voor meer informatie bekijk dan de diensten van Cotacs

Aangiftepraktijk (BECON)

De compliance werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het opstellen van belastingaangiften. Ook kan COTACS u helpen bij de registratie bij de Belastingdienst, het aanvragen van fiscale eenheden, het indienen van schattingsformulieren, het verzorgen van uitstel van het indienen van belastingaangiften, het controleren van belastingaanslagen en het opstellen van antwoorden op vragen van de Belastingdienst naar aanleiding van ingediende belastingaangiften. COTACS zorgt daarbij voor juiste en tijdige afhandeling van de (wettelijke) verplichtingen.

De aangifte vennootschapsbelasting

Op basis van de door u aangeleverde (commerciële) balansen en resultatenrekeningen stelt COTACS de aangifte vennootschapsbelasting op. COTACS geeft u een duidelijk overzicht van de – eventuele – verschillen tussen commerciële en fiscale waarderingen en resultaten. De wijze waarop deze aansluitingen tussen uw commerciële en de fiscale cijfers voor u inzichtelijk wordt gemaakt kan desgewenst op maat worden geleverd. COTACS verzorgt tevens de Nederlandse aangiften vennootschapsbelasting voor deelnemingen en vaste inrichtingen van internationale bedrijven.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Een bijzondere aangifte betreft de aangifte vennootschapsbelasting van een fiscale eenheid. Door de consolidatie van balansen en resultaten van meerdere vennootschappen vraagt het opstellen van de aangifte van de fiscale eenheid extra aandacht en de nodige ervaring. COTACS is zeer ervaren met het opstellen van aangiften vennootschapsbelasting van – grote – fiscale eenheden.